close_btn
 1. 박창섭 박정혜 집사님의 장녀 수현양이 결혼하였습니다.

  Date2014.12.06 Byazangc Views356
  Read More
 2. 권상인장로님 가정 심방예배

  Date2014.12.04 Byazangc Views327
  Read More
 3. 세례식 기념사진

  Date2014.12.04 Byazangc Views185
  Read More
 4. 2014.11.30 주일 예배

  Date2014.12.02 ByDongMin Views127
  Read More
 5. 추수감사주일

  Date2014.11.26 ByJamie Views294
  Read More
 6. 성탄절 전등불 달기

  Date2014.11.26 ByJamie Views283
  Read More
 7. Holy-Win!

  Date2014.11.03 ByJamie Views217
  Read More
 8. 10월 아동부 행사

  Date2014.10.27 ByJamie Views236
  Read More
 9. 10월 12일 아장가족찬양제 이모저모

  Date2014.10.18 Byazangc Views204
  Read More
 10. 10월 12일 아장가족 찬양제 단체사진 다함께 못찍어 아쉽네요ㅠㅠ

  Date2014.10.18 Byazangc Views324
  Read More
 11. 주일 친교시간

  Date2014.10.15 Byazangc Views231
  Read More
 12. 1구역 아장가족찬양제 준비 모습

  Date2014.10.15 Byazangc Views227
  Read More
 13. 교회 간판을 새로 설치하고 있는 모습

  Date2014.10.15 Byazangc Views369
  Read More
 14. 청년구역

  Date2014.10.02 Byazangc Views485
  Read More
 15. 4구역예배

  Date2014.10.02 Byazangc Views358
  Read More
 16. 2구역예배

  Date2014.10.02 Byazangc Views351
  Read More
 17. 3구역 예배

  Date2014.10.02 Byazangc Views435
  Read More
 18. 1구역

  Date2014.09.28 ByLEE Views602
  Read More
 19. 가족 사진 촬영 NO.21 남상욱집사님

  Date2014.09.28 ByLEE Views551
  Read More
 20. 가족 사진 촬영 NO.20 백성익장로님

  Date2014.09.21 ByLEE Views849
  Read More
Board Pagination Prev 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Next
/ 13