close_btn
 1. 정지호 콘서트에 함께 하였습니다

  Date2014.12.07 Byazangc Views277
  Read More
 2. 박명덕 권사님을 심방했습니다.

  Date2014.12.07 Byazangc Views213
  Read More
 3. 박창섭 박정혜 집사님의 장녀 수현양이 결혼하였습니다.

  Date2014.12.06 Byazangc Views360
  Read More
 4. 권상인장로님 가정 심방예배

  Date2014.12.04 Byazangc Views330
  Read More
 5. 세례식 기념사진

  Date2014.12.04 Byazangc Views187
  Read More
 6. 2014.11.30 주일 예배

  Date2014.12.02 ByDongMin Views129
  Read More
 7. 추수감사주일

  Date2014.11.26 ByJamie Views296
  Read More
 8. 성탄절 전등불 달기

  Date2014.11.26 ByJamie Views284
  Read More
 9. Holy-Win!

  Date2014.11.03 ByJamie Views218
  Read More
 10. 10월 아동부 행사

  Date2014.10.27 ByJamie Views238
  Read More
 11. 10월 12일 아장가족찬양제 이모저모

  Date2014.10.18 Byazangc Views205
  Read More
 12. 10월 12일 아장가족 찬양제 단체사진 다함께 못찍어 아쉽네요ㅠㅠ

  Date2014.10.18 Byazangc Views325
  Read More
 13. 주일 친교시간

  Date2014.10.15 Byazangc Views234
  Read More
 14. 1구역 아장가족찬양제 준비 모습

  Date2014.10.15 Byazangc Views229
  Read More
 15. 교회 간판을 새로 설치하고 있는 모습

  Date2014.10.15 Byazangc Views370
  Read More
 16. 청년구역

  Date2014.10.02 Byazangc Views488
  Read More
 17. 4구역예배

  Date2014.10.02 Byazangc Views362
  Read More
 18. 2구역예배

  Date2014.10.02 Byazangc Views355
  Read More
 19. 3구역 예배

  Date2014.10.02 Byazangc Views438
  Read More
 20. 1구역

  Date2014.09.28 ByLEE Views608
  Read More
Board Pagination Prev 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Next
/ 13