close_btn

 1. 7월 3구역 예배

  Date2018.07.14 Byazangc Views50
  Read More
 2. 7월 생일 파티

  Date2018.07.14 Byazangc Views29
  Read More
 3. 청년부 수련회날...

  Date2018.06.25 Byazangc Views74
  Read More
 4. 2018 문화교실 봄학기 도자기방

  Date2018.05.12 Byazangc Views75
  Read More
 5. 한글학교 김밥 만들기 및 행사

  Date2018.05.07 Byazangc Views61
  Read More
 6. 선시티 한글학교 제1회 백일장

  Date2018.05.07 Byazangc Views44
  Read More
 7. 교회 봄소풍을 화이트탱크마운틴에서 가졌습니다.

  Date2018.04.14 Byazangc Views106
  Read More
 8. 조경천전도사님 딸 해아 첫돌입니다

  Date2018.04.07 Byazangc Views91
  Read More
 9. 2018 고난주간 특별새벽기도

  Date2018.04.05 Byazangc Views64
  Read More
 10. 2018년 지도자 수련회

  Date2018.01.09 Byazangc Views188
  Read More
 11. 성탄주일 기념촬영

  Date2017.12.25 Byazangc Views204
  Read More
 12. 임직식 준비

  Date2017.12.02 Byazangc Views166
  Read More
 13. 한글학교

  Date2017.11.30 ByJamie Views172
  Read More
 14. 제4회 아장가족찬양제

  Date2017.11.20 Byazangc Views141
  Read More
 15. 박옥순권사님 칠순파티

  Date2017.11.11 Byazangc Views108
  Read More
 16. 5구역 예배

  Date2017.11.04 Byazangc Views107
  Read More
 17. 하나님의 선교에 대한 배움을 위해 허드 뮤지엄을 관람했습니다

  Date2017.10.14 Byazangc Views93
  Read More
 18. 한글날 기념행사

  Date2017.10.11 ByJamie Views77
  Read More
 19. 추석맞이 행사3

  Date2017.10.01 Byazangc Views113
  Read More
 20. 추석 맞이 행사2

  Date2017.10.01 Byazangc Views78
  Read More
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 13 Next
/ 13