close_btn

 1. 7월 3구역 예배

  Date2018.07.14 Byazangc Views10
  Read More
 2. 7월 생일 파티

  Date2018.07.14 Byazangc Views7
  Read More
 3. 청년부 수련회날...

  Date2018.06.25 Byazangc Views37
  Read More
 4. 2018 문화교실 봄학기 도자기방

  Date2018.05.12 Byazangc Views54
  Read More
 5. 한글학교 김밥 만들기 및 행사

  Date2018.05.07 Byazangc Views44
  Read More
 6. 선시티 한글학교 제1회 백일장

  Date2018.05.07 Byazangc Views27
  Read More
 7. 교회 봄소풍을 화이트탱크마운틴에서 가졌습니다.

  Date2018.04.14 Byazangc Views89
  Read More
 8. 조경천전도사님 딸 해아 첫돌입니다

  Date2018.04.07 Byazangc Views77
  Read More
 9. 2018 고난주간 특별새벽기도

  Date2018.04.05 Byazangc Views54
  Read More
 10. 2018년 지도자 수련회

  Date2018.01.09 Byazangc Views176
  Read More
 11. 성탄주일 기념촬영

  Date2017.12.25 Byazangc Views193
  Read More
 12. 임직식 준비

  Date2017.12.02 Byazangc Views159
  Read More
 13. 한글학교

  Date2017.11.30 ByJamie Views169
  Read More
 14. 제4회 아장가족찬양제

  Date2017.11.20 Byazangc Views136
  Read More
 15. 박옥순권사님 칠순파티

  Date2017.11.11 Byazangc Views106
  Read More
 16. 5구역 예배

  Date2017.11.04 Byazangc Views104
  Read More
 17. 하나님의 선교에 대한 배움을 위해 허드 뮤지엄을 관람했습니다

  Date2017.10.14 Byazangc Views92
  Read More
 18. 한글날 기념행사

  Date2017.10.11 ByJamie Views76
  Read More
 19. 추석맞이 행사3

  Date2017.10.01 Byazangc Views113
  Read More
 20. 추석 맞이 행사2

  Date2017.10.01 Byazangc Views76
  Read More
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 13 Next
/ 13